Endring av bestemmelser om prionsykdommer grunnet forbedret BSE-status i Polen, Skottland og Nord-Irland (TSE høring 3-2017)

Publisert 14.09.2017     Sist endret 13.02.2018

Mattilsynet gjennomfører en beslutning som medfører endringer i bestemmelsene om prionsykdommer (TSE-forskriften). Endringene gjør at Polen, Skottland og Nord-Irland får status neglisjerbar BSE-risiko (kugalskap).

Det er Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) som vurderer søknader fra de enkelte landene om status for BSE-risiko (kugalskap). Landene deles opp i følgende kategorier: neglisjerbar, kontrollerbar og ubestemt risiko for å ha BSE. EU innlemmer OIEs kategorisering av land fortløpende.

Under generalforsamlingen til OIE i mai i år ble det vedtatt en resolusjon som anerkjenner Polen, Skottland og Nord-Irland med statusen neglisjerbar BSE-risiko. Dette skjer på bakgrunn av vurdering av innsendt dokumentasjon fra de berørte landene.

Disse endringene er gitt i vedtaket (EU) 2017/1396 som skal gjennomføres i norsk rett i TSE-forskriften. Endringene medfører at vedlegg A til forskriften endres.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender endringene av BSE-status i Polen, Skottland og Nord-Irland på høring. Rettsaktene tas inn i norsk rett etter hurtigprosedyre.

 

Høringsfrist 27.10.2017
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Klima- og miljøepartementet 02.11.2017
Tolldirektoratet 26.10.2017
Tolldirektoratet 26.10.2017
Utenriksdepartementet 26.10.2017
NNN Forbund 24.10.2017
Landbruksdirektoratet 18.09.2017

Endringene trer i kraft

Endringene er gjennomføres og trer i kraft i Norge.

 12.02.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Fredrik W. Andersen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 81 41