Endring av forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler (høringsfrist 17.04.2016)

Publisert 18.01.2016     Sist endret 23.05.2016

Forskjellige rettsakter er under diskusjon i arbeidsgruppen for ernærings- og helsepåstander i EU. Rettsaktene omhandler generiske betegnelser, godkjenning og avslag på helsepåstander.

De generiske betegnelsene som diskuteres er blant annet «tonic», «biscotto salute» og «hustenperle». Det er ikke alle medlemslandene i EU hvor det er søkt om disse utsagnene som generiske betegnelser.

Det er fire helsepåstander som er under godkjenning som omhandler koffein. Påstandene er knyttet til økt utholdenhet og økt oppmerksomhet. For å kunne bruke disse påstandene på matvarer skal bruksbetingelser for påstandene oppfylles.

Påstandene som blir avslått omhandler blant annet forskjellige bakteriekulturer og laktaseenzymer og dere innvirkning tarmen.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

For å lese alle dokumentene i høringene, vennligst kontakt med Dagrun Engset for å få dem tilsendt via e-post.

 

Høringsfrist 17.04.2016
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Frukt- og Grønnsakgross. Servicekontor 24.02.2016

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Dagrun Engset rådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 89 73