Regelverksprosess

Endring i forskrift om plantevernmidler – om aktive stoffer til bruk i plantevernmidler

Publisert 06.11.2018     Sist endret 06.11.2018

Listen over godkjente aktive stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011 blir oppdatert fortløpende. Endringene blir vedtatt som endringsforordninger, dette gjelder både søknader om nye stoffer og revurderinger av tidligere godkjente stoffer. I de tilfellene EU vedtar avslag på søknad om godkjenning av et aktivt stoff som ikke er på listen i forordning (EU) nr. 540/2011, blir disse vedtakene også fastsatt som egne forordninger.

Det er slike forordninger som gjelder avgjørelser om aktive stoffer, som nå blir sendt på høring. Forordningene omfatter godkjenning av et ny lavrisiko aktivt stoff, tidligere godkjente stoffer som er revurdert og har fått fornyet godkjenning, forlengelse av godkjenningsperiode for en del stoffer, endring av vilkår for tidligere godkjente stoffer og tidligere godkjente stoffer som ikke har fått fornyet godkjenning.

Det er ikke lagt ved endringsforskrift i høringen. Dette skyldes at forordningene som omfattes av høringen, vil bli tatt inn i plantevernmiddelforskriften på ulike tidspunkter avhengig av den senere behandlingen i EØS-komitéen.

Forrige endringsforskrift til plantevernmiddelforskriften, som ble utarbeidet på bakgrunn av tilsvarende tidligere endringer i EUs regelverk for plantevernmidler, ble fastsatt 24. september 2018.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forordninger til endring av forskrift sendes på høring

Mattilsynet sender brev om forordninger som senere skal tas inn i forskrift om plantevernmidler, på høring. Høringsbrevet har før dette vært til LMD for klarering for høring.

 

Høringsfrist: 20.12.2018
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Utenriksdepartementet 27.12.2018
Økologisk Norge 20.12.2018
Bane NOR SF 12.12.2018
NNN 06.12.2018

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torstein Skjolden, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon planter, tlf. 22 77 91 37