Ny forskrift om inngrep på dyr

Publisert 03.01.2013     Sist endret 23.08.2016

Mattilsynet utarbeider en ny forskrift om inngrep på dyr.

Landbruks- og matdepartementet har bedt Mattilsynet vurdere hvordan tidligere dyrevernlovs forbud mot enkelte inngrep mot dyr best bør videreføres.

Tidligere dyrevernlov inneholdt en del spesifikke forbud mot kirurgiske inngrep, mens ny dyrevelferdslov inneholder en generell bestemmelse om medisinsk og kirurgisk behandling (jf. § 9):

Medisinsk og kirurgisk behandling skal utføres på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte og ivareta dyrets funksjonsevne og livskvalitet.

Det skal ikke gjøres operative inngrep eller fjernes kroppsdeler på dyr uten at det foreligger forsvarlig grunn ut fra hensynet til dyrets helse. Det er likevel tillatt å foreta forsvarlig merking av dyr i dyrehold. Avhorning og kastrering er tillatt når det er nødvendig ut fra hensynet til dyrevelferd eller av andre særlige grunner.

Mattilsynet tar sikte på å tette utilsiktede ”hull” i lovverket, slik at det ikke skapes tvil om hvorvidt tidligere forbudte inngrep nå er tillatt. I tillegg ønsker vi å samle bestemmelser som omhandler kirurgisk behandling i én forskrift.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til forskrift oversendt LMD for klarering før høring

 

 26.06.2013
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torunn Knævelsrud, seksjonssjef  seksjon dyrevelferd og fiskehelse, hovedkontoret tlf: 91641457