Særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Tyrkia


Publisert 02.08.2013 | Sist endret 02.08.2013

Ny forskrift trer i kraft 5. august.

EU-kommisjonen har nå fastsatt en ny rettsakt om særlige importbetingelser for muslinger fra Tyrkia til konsum. Rettsakten ble vedtatt av kommisjonen 31. juli 2013, med ikrafttredelse 5. august 2013.

Rettsakten innfører et importforbud rettet mot levende og kjølte muslinger fra Tyrkia. Videre stilles det et krav om at forsendelser med frosne og bearbeidede muslinger fra Tyrkia skal testes for E.coli og marine biotoksiner før de slipper inn på markedet i EU/EØS. Denne kontrollen skal gjøre ved den første grensekontrollstasjonen i EU/EØS som forsendelsen kommer til. Ved funn skal forsendelsen destrueres. De nye kravene til muslinger fra Tyrkia endrer ikke de generelle kravene som stilles til disse produktene ved import til EU/EØS.

Kostnadene knyttet til denne kontrollen og importforbudet skal bæres av importøren eller dennes representant.

Kravene til muslinger fra Tyrkia innføres på bakgrunn av at det er stadige funn av E.coli og marine biotoksiner i disse produktene. Rettsakten skal gjelde frem til 4. august 2014,med mulighet for forlengelse hvis kommisjonen ikke ser en forbedring i situasjonen.

Rettsakten tatt inn i norsk rett den 2. august 2013 i en forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Tyrkia. Forskriften vil tre i kraft 5. august 2013.

Regelverksendringen er begrunnet i helsefare og vil derfor bli fastsatt uten ordinær høring.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsakten gjennomføres i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Tyrkia.

 

Fastsatt av kommisjonen 31. juli 2013 og vil tre i kraft 5. august 2013. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Ian Christian Burman, seniorrådgiver, stab for regelverksavdelingen, tlf. 23 21 66 60