Til hovudinnhald

Autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler

For å sikre riktig bruk og håndtering av plantevernmidler, må du ha et autorisasjonsbevis. 

Mer om autorisasjonsbevis for plantevernmidler