Til hovedinnhold

Autorisasjonskurs for plantevernmidler

Du må gå på kurs for å få et autorisasjonsbevis, eller for å fornye autorisasjonen din når den er utgått. Det er også krav at du må ha yrkesmessig behov for å kjøpe eller bruke plantevernmidler.  

Publisert

For deg som skal ha autorisasjonsbevis for første gang:  

  • Kurset består av en teoretisk del, en obligatorisk praksisdag og eksamen.
  • Teoridelen kan gjøres som intensivkurs med lærer (fysisk kurs eller webinar), eller som selvstudium. 
  • Eksamen er en skriftlig prøve på 1 time. Eneste tillatte hjelpemiddel er kalkulator. 

For deg som skal fornye autorisasjonsbeviset: 

  • Kurset består av et obligatorisk teorikurs samt en avsluttende eksamen.
  • Teoridelen kan gjennomføres som et nettbasert kurs (selvstudium), eller som intensivkurs med lærer (fysisk kurs eller webinar). 
  • Eksamen er en skriftlig prøve på 1 time, hvor det er lov å bruke kalkulator, alt kursmateriellet og dine egne notater. 

Det er Statsforvalterens landbruksavdeling i hvert enkelt fylke som har ansvar for at det blir gitt kurstilbud. Kontaktinfo til statsforvalteren finnes under hvert enkelt fylke på nettsidene til Statsforvalteren

De mest aktuelle kursarrangørene er landbruksrådgivningen, Senter for Opplæring i AnleggsgartnerfagetStudieforbundet næring og samfunn, fagskoler og landbruksforvaltningen i kommunene. 

Husk at du må kontakte landbruksforvaltningen i kommunen for å få autorisasjonsbeviset etter bestått eksamen. 

Praktisk informasjon om eksamen

Eksamens- og oppgavesettene består av flere deloppgaver som skal svares på ved avkryssing, et ord/utrykk eller med beregning. Sammen med eksamens- og oppgavesettene ligger en etikett som skal brukes til å besvare en del av spørsmålene. Det er laget eksamenssett tilpasset sprøyting i korn, fôrvekster og grøntanlegg. Ved sprøyting i øvrige kulturer brukes et eksamenssett med generelle oppgaver. 

Det gis tilbud om utvidet eksamenstid eller muntlig eksamen for personer med spesielle behov. Muntlig eksamen kan da avholdes etter avtale, for eksempel med landbruksforvaltningen i kommunen. 

Du har en klagefrist på 3 uker etter at resultatet fra eksamen foreligger. Alle som deltar på autorisasjonskurs og består eksamen får et kursbevis. 

Kursmateriell

Ved deltakelse på klasseromskurs brukes det samme kursmateriellet av både de som skal ha beviset for første gang, og de som skal fornye beviset. For de som skal fornye beviset vektlegger lærerne det som er nytt siden forrige kurs.

Du får informasjon om kursmateriell fra arrangøren. For deltagere på nettkurset finnes kursmateriellet, inkludert læreboka, inne i selve nettkurset.

Regelverk