Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Til statsforvalter og kommune

Ansvaret for autorisasjonsordningen er delt mellom Mattilsynet og andre landbruksmyndigheter.

Publisert

Mattilsynet har hovedansvaret for autorisasjonsordningen. 

Mattilisynet har i tillegg ansvar for: 

 • at det sendes ut autorisasjonsbevis.
 • å gi instruks og retningslinjer til statsforvalteren eller den enkelte kommune.
 • det nettbasrte autorisasjonskurset

Statsforvalterens landbruksavdeling i hvert enkelt fylke har ansvar for:

 • at det arrangeres kurs og praksisdag. Oppgaven kan delegeres til andre. 
 • at det arrangeres eksamen. Dette kan delegeres til landbruksforvaltningen i kommunene.
 • tilsyn med og koordinering av kursvirksomheten.
 • å godkjenne alle lærere/instruktører.
 • å passe på at kursvirksomheten følger regelverket.  

Landbruksforvaltningen i kommunen har ansvar for: 

 • å registrere alle som har bestått eksamen i autorisasjonsregisteret. Ved behov for tilgang til registeret må landbrukskontoret kontakte statsforvalteren som videreformidler beskjed til Mattilsynet og bekrefter behovet for tilgang.
 • å vurdere om de som ønsker autorisasjonsbevis er berettiget dette, samt å registrere disse i autorisasjonsregisteret og skrive ut midlertidig autorisasjonsbevis.
 • å registrere bestilling av et duplikatbevis dersom originalbeviset er forsvunnet.
 • å bestille nødvendig antall eksamenssett til deltagerne på autorisasjonskurs dersom de er ansvarlig for gjennomføring av eksamen.  

Om autorisasjonsbeviset 

Personer som ikke fyller kravene (for eksempel skoleelever), skal ha kursbevis som skrives ut fra autorisasjonsdatabasen av statsforvalterens landbruksavdeling eller landbruksforvaltningen i kommunen.

Eksamen må oppbevares en tid i etterkant av klagefristen, slik at man har dokumentasjon dersom det blir spørsmål. 

Regelverk

Instruks til kommune og statsforvalter om utøvelse av delegert myndighet etter plantevernmiddelforskriften