Eksport av planter og frø

Publisert 20.01.2013     Sist endret 20.01.2013

På samme måte som våre innførselsbestemmelser stiller krav til plantehelse, møter norske eksportører av planter og plantedeler tilsvarende krav fra andre land.

Mattilsynet utsteder sunnhetssertifikater eller reeksportsertifikater for sendinger til land som stiller krav om at sendingene skal være fulgt av slike sertifikater. Utstedelse av sertifikat forutsetter at Mattilsynet, på grunnlag av kontroller og undersøkelser, har funnet at sendingen tilfredsstiller mottakerlandets plantehelsekrav.

Søknad om plantesunnhetssertifikat skal skje via www.mattilsynet.no/MATS. Under gjeldende regelverk finner du en veileder som forklarer hva du må gjøre.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Plantesunnhetssertifikat for eksportAltinn
Ny produksjon / omsetning av planter, planteproduksjon, trelast eller treeballasjeAltinn

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Eksport av planter mm. Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer