Mattilsynet stanser salg av genmodifisert mais til popcorn


Publisert 10.09.2013 | Sist endret 18.09.2013
Foto: Mattilsynet

Det er påvist ulovlig genmodifisert mais av typen Bt176 i upoppet popcorn med opprinnelse Argentina.

Lukk

Opplysninger om produktet

  • Popcorn maize, best før 31.7.2014

 

  • Importører:

Affa International AS, 0512 Oslo

Nordbygata Dagligvare, 0190 Oslo

Asli system AS, 0584 Oslo

Mat Import AS, 0511 Oslo

 

  • Eksportør: TRS Wholesale Co. LTD Southall i England

Mattilsynet har vedtatt omsetningsforbud for partiet, men eventuelle restvarer på markedet vil ikke bli tilbakekalt, da det ikke er grunn til å tro at det er forbundet noen helserisiko ved å innta disse produktene. Bt176 har tidligere vært godkjent i EU.

Det er påvist spormengder av genmodifisert mais av typene Bt176 og NK603 i en prøve av partiet uttatt hos Affa International AS. Analysene er gjennomført i Slovenia på vegne av Veterinærinstituttet. Prøven ble tatt ut i forbindelse med Mattilsynets årlige prosjekt "Tilsyn med genmodifiserte produkter 2013".

Ikke tillatt i Norge

I Norge er det ikke tillatt å omsette eller markedsføre næringsmidler som inneholder eller er framstilt på grunnlag av genmodifiserte organismer uten godkjenning fra Mattilsynet. Det er i dag ikke gitt godkjenning av noe genmodifisert materiale til bruk i næringsmidler i Norge. Ved en eventuell godkjenning i Norge, skal innhold av genmodifisert materiale også merkes.

Oppfølging fra Mattilsynet

Mattilsynet har fattet vedtak om omsetningsforbud for det prøvetatte partiet. Mattilsynet har ikke vedtatt å tilbakekalle eventuelle restvarer som er ute på markedet, siden det ikke er grunn til å tro at det er forbundet noen helserisiko ved å innta dette produktet. Importørene må framover dokumentere at nye importpartier fra TRS av samme vare er frie for innhold av genmodifisering.

Siden popcorn kan være spiredyktig, har miljømyndighetene vurdert om det er noen miljørisiko forbundet med påvisningen. Konklusjonen er at det ikke er noen miljørisiko forbundet med funnet.

Kontaktinformasjon

Øygunn Østhagen, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat
Kontakt pressevakt på telefon 469 12 910

Fant du det du lette etter?