Mattilsynet stanser salg av genmodifisert popcorn


Publisert 18.06.2013 | Sist endret 18.06.2013

Det er påvist genmodifisert mais av typen NK603 i ferdigpoppet popcorn fra leverandør i USA. Produktet som er prøvetatt er Chipins all natural popcorn, best før 26.5.2013.

Lukk

Opplysninger om produktet

  • Chipins all natural popcorn, best før 26.5.2013
  • Uttakssted (importør): Lime Nordic AS, 1350 Lommedalen
  • Eksportør: PopcornIndiana

Importøren har startet tilbaketrekking, men eventuelle restvarer på markedet vil ikke bli tilbakekalt, da det ikke er grunn til å tro at det er forbundet noen helserisiko ved å innta disse produktene. NK603 mais er risikovurdert og godkjent for omsetning i EU, men  ingen genmodifiserte næringsmidler er godkjent for bruk i Norge per i dag. Prøvene ble tatt ut i forbindelse med Mattilsynets årlige prosjekt "Tilsyn med genmodifiserte produkter 2013".

Det er påvist et innhold av genmodifisert mais på ca 50 % i prøven. Analysene er gjennomført i Slovenia på vegne av Veterinærinstituttet.

Ikke tillatt i Norge

I Norge er det ikke tillatt å omsette eller markedsføre næringsmidler som inneholder eller er framstilt på grunnlag av genmodifiserte organismer uten godkjenning fra Mattilsynet. Det er i dag ikke gitt godkjenning av noe genmodifisert materiale til bruk i fôr eller næringsmidler i Norge. Ved en eventuell godkjenning i Norge, skal innhold av genmodifisert materiale også merkes.

Oppfølging fra Mattilsynet

Mattilsynet i Asker og Bærum har varslet importør av partiet det gjelder, og importøren har startet tilbaketrekking. Mattilsynet har ikke vedtatt å tilbakekalle eventuelle restvarer som er ute på markedet, siden det ikke er grunn til å tro at det er forbundet noen helserisiko ved å innta dette produktet. Importøren blir fulgt opp videre av det lokale distriktskontoret i Mattilsynet.

Kontaktinformasjon

Øygunn Østhagen, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat
Kontakt pressevakt på telefon 469 12 910

Fant du det du lette etter?