Bestilling av risikovurdering: Mikroorganismer i gjødselprodukt

Publisert 04.04.2017     Sist endret 04.04.2017

Mattilsynet ønsker Vitenskapskomiteen for mattrygghets vurdering av mulige helse og miljøeffekter av Azotobacter spp, Rhizobium spp., Azospirillum spp og mycorrhizasopp i biostimulanter og andre gjødselprodukter.

I mars 2016 kom EU-kommisjonen med et forslag til et nytt regelverk for gjødselprodukter. Regelverket omfatter produktregler for et vidt spekter av organiske og uorganiske produkt. Blant annet er det inkludert en varetype som heter mikrobielle biostimulanter.

Biostimulanter i EU-regelverket er definert som gjødselprodukter som påvirker næringsstoffprosesser uavhengig av produktets eget næringsinnhold og med det formål å forbedre næringsstoffutnyttelse, toleranse for abiotisk stress eller kvaliteten på avlingen.

Ifølge det foreslåtte regelverket er bakgrunnen for at det er valgt å kun ta med abiotisk stress og ikke biotisk stress i beskrivelsen, at en ønsker et klart skille til plantevernmiddelregelverket. Det heter i utkastet til regelverk at et EU-gjødslingsprodukt kan inneholde mikroorganismer, inkludert døde eller tomme celler av mikroorganismer og ikke-skadelige restelementer av media som de ble produsert i og som ikke har gjennomgått noen annen behandling enn tørking eller fryse-tørking. Videre er det en positivliste der arter fra følgende slekter er oppført: Azotobacter spp, Rhizobium spp., Azospirillum spp og  mycorrhizasopp.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet ønsker VKM sin vurdering av mulige helse og miljøeffekter av Azotobacter spp, Rhizobium spp., Azospirillum spp og  mycorrhizasopp i biostimulanter og andre gjødselprodukter.

 

Høringsfrist 18.04.2017
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torhild T. Compaore, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 39