Høring: VKM-bestilling kadmium i mineralgjødsel

Publisert 31.10.2017     Sist endret 06.06.2019

Fosfor er et viktig plantenæringsstoff. Kildene til fosfor i mineralgjødsel inneholder også noe av det toksiske metallet kadmium. Kadmium er som et resultat av det også tilstede som en forurensing i mineralsk fosforgjødsel. Innholdet av kadmium i mineralsk fosforgjødsel varier mye etter hvilken kilde fosforen er hentet fra. Ved gjentatt bruk av gjødsel over tid vil kadmium kunne akkumulere i jord, som igjen kan føre til negative helse- og miljøeffekter.

Norge har i dag en grenseverdi på 100mg Cd/kg fosfor i mineralgjødsel. Rundt år 2000 var det mange land som utførte risikovurderinger av kadmium i mineralgjødsel. En slik vurdering ble også gjort i Norge. Det finnes nå ny kunnskap om skjebnen til kadmium i jord og helseeffekter av for høyt kadmiuminntak og Mattilsynet mener derfor det er behov for å se på risikoen på nytt. I tillegg er et forslag til nytt gjødselregelverk nå til politisk diskusjon i EU.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet ønsker VKM sin vurdering av skjebne  og effekter i miljøet og matkjeden av kadmium i mineralgjødsel

Høringsfrist:  14.11.2017
 
Risikovurdering mottatt

Rapporten om kadmium i jord og gjødsel er tilgjengelig på VKMs sider (link).

Mattilsynets nettmelding om rapporten

 06.06.2019
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torhild T. Compaore, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 39