Faktaartikkel

Kompost av hage- og parkavfall skal registreres hos Mattilsynet

Publisert 22.09.2017     Sist endret 29.04.2019

Alle hage- og parkavfallskomposter skal være registrert hos Mattilsynet.

Torvfrie produkter er på vei inn i jordmarkedet og hage- og parkavfallskompost er et av flere interessante alternativer for torv. Hage- og parkavfall vil inneholde plantesykdommer og andre skadegjørere som kan smitte videre til andre planter. Med stadig økende import av planter vil hageavfallet også kunne inneholde skadegjørere som er lite utbredt i Norge. Det er viktig at hageavfallskompostering foregår på en slik måte at sykdomsfremkallende organismer elimineres, derfor ønsker Mattilsynet nå bedre kontroll med produksjonen. For å ha oversikt over hvor denne typen komposteringen, utvides registreringsplikten til også å gjelde hage- og parkavfallskompost. 

Hvem skal registrere?

Den som omsetter kompost laget av hage- og parkavfall skal registrere produktet. Jordblanding/anleggsjord der hage- og parkavfallskompost inngår skal også registreres. Virksomheter som lager kompost av hage- og parkavfall uten å omsette den til andre, trenger ikke registrere. Kompostering av hage- og parkavfall i egen private hage skal heller ikke registreres.

I en del anlegg komposteres hage- og parkavfall sammen med andre råvarer, for eksempel matavfall eller husdyrgjødsel. Disse produktene skal allerede være registrert hos Mattilsynet. Produkter som er registrert, trenger ikke registreres på nytt. Oversikt over hvilke produkter dere har registrert hos Mattilsynet kan dere finne på skjematjenesten.

Hvordan skal du registrere?

Med litt forberedelser er registreringen rask å gjennomføre. Registreringen gjøres elektronisk via Mattilsynets skjematjenester. Når du er innlogget finner du skjemaet «Registrering av gjødselprodukter». Her fyller du inn enkle opplysninger om produktet. Det skal ligge ved en analyserapport for tungmetaller (Cd, Pb, Hg, Ni, Zn, Cu og Cr), denne må ikke være eldre enn et år. I tillegg skal det ligge ved en kort beskrivelse av hvordan komposteringen gjennomføres (hygieniserings- og stabiliseringsmetode). 

Hage- og parkavfallskompost har hele tiden vært omfattet av forskrift om organisk gjødsel. Det nye nå er derfor bare at kompostene skal registreres. Hjemmel for registrering finnes i § 11 i forskrift om organisk gjødsel. Forskrift om organisk gjødsel inneholder en rekke krav til produksjon, merking, produktkvalitet og bruk av gjødselvarer.

Les mer:

Forskrift om organisk gjødsel finner du her 

Mer om organisk gjødsel, jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier her

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål til registreringen, ta kontakt med din lokale avdeling i Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.


Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål til registreringen, ta kontakt med din lokale avdeling i Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.