Faktaartikkel

Privat kompostering og bokashi – hva har du lov til å gjøre hjemme?

Publisert 30.09.2021     Sist endret 06.10.2021

Komposten du lager selv kan du bruke i egen hage og til mat du dyrker til deg selv. Dersom du er en del av en parsellhage, et andelslandbruk eller lignende, kan det være litt andre regler som gjelder.

Hva kan du kompostere

Råvarer du kan kompostereKommentar
Eget kjøkken og matavfallKommunene kan ha egne regler for kompostering. Før du begynner, kan det være lurt å sjekke hvilke regler som gjelder for privat kompostering i din kommune.
Hageavfall 
Råvarer du bør unngåKommentar

Slakteavfall fra jakt, døde dyr (eks. mus og rotter)

Avføring fra hund og katt

Syke inne- og uteplanter

 

 

Kan inneholde parasitter eller sykdomssmitte. Det er ikke er sikkert at disse blir borte i komposteringen.

BleierIkke egnet til å kompostere.
Planter på fremmedartslistaDisse kan spre seg til nye deler av hagen med den ferdige komposten. Unngå spredning av fremmede arter fra hagen din.
Avskårne blomster og sigarettstumperKan øke innholdet av plantevernmiddelrester/miljøgifter i komposten.

 

 

Råd om hygiene

Organisk avfall kan inneholde smitte som kan overføres til mennesker, dyr eller planter:

  • Komposteringen av kjøkken- og matavfall bør foregå i lukkede beholdere som hindrer at mus, rotter og andre skadedyr å komme til.
  • God varme i komposten bidrar til å redusere smitte.
  • God håndhygiene er viktig. Vask alltid hendene når du har jobbet med kompost og bruk eventuelt hansker.
  • Er komposten tørr, unngå å puste inn støv. Du kan for eksempel fukte den forsiktig før du begynner å jobbe med den.
  • Dersom du skal dyrke salat, bær eller grønnsaker i kompostblandet jord, anbefaler vi at du tilfører komposten i jorda før du sår eller setter småplantene i jorda. Dette reduserer sjansen for at eventuelle smittestoffer overlever frem til vekstene høstes og spises.

Dersom du dyrker mat til andre kan du ikke bruke din private kompost

Det er vanskelig å ha så god kontroll med en privat kompostering at du sikrer smittereduksjon like godt som i et profesjonelt anlegg. Derfor kan du ikke:

  • Selge eller gi bort privatprodusert kompost.
  • Bruke kompost av kjøkken- og matavfall der du dyrker mat du skal selge eller gi bort til andre. Egenprodusert hageavfallskompost kan du bruke på matvekster du skal selge, men hvis du produserer mer enn ca. to tonn kompost vil det være strengere regler.

Spørsmål og svar om bruk av privat kompost

Nabolag/borettslag

Vi er noen naboer her i gaten som vil gå sammen om en felles kompostbinge for kjøkken- og matavfall og bruke den ferdige komposten i vår felles kjøkkenhage og på våre private hageflekker. Det vil si at alle tar med sitt avfall til fellesarealet og vi har felles kompostering. Kan vi det?

Ja – det går fint.

Kan et borettslag ha en felles kompostbinge for kompostering av kjøkken og matavfall? Kan alle bruke komposten fra denne bingen på «sitt» areal?

Ja – det går fint.

Parsellhager/andelslandbruk

Kan jeg ta med min private kompost til en parsellhage og lage jord på den parsellen jeg leier?

Ja, så lenge du kun produserer til din egen husholdning.

Kan jeg bruke min private -kompost på de andre parsellene?

Nei, ikke tillatt fordi produktene også går til andre husholdninger enn din egen

Kan jeg ta med min private kompost til et andelslandbruk som jeg er deleier i?

Nei, ikke tillatt fordi produktene også går til andre husholdninger enn din egen

Hva viss andelslandbruket leverer til REKO-ring etc. (dvs. omsetning)

Nei, ikke tillatt fordi produktene også går til andre husholdninger enn din egen

Råvarer til kompostering

Kan jeg ta med kjøkken- og matavfall fra kantina og kompostere det hjemme i min egen hage?

Nei, det er ikke lov. Fra virksomheter må kjøkken- og matavfall leveres til et anlegg som er godkjent for å ta imot denne typen avfall.

Kan vi ha bokashi-kompost på jobben og så ta med oss hjem for ferdigstilling til kompostjord?

Nei, det er ikke lov. Fra virksomheter må kjøkken- og matavfall leveres til et anlegg som er godkjent for å ta imot denne typen avfall.

Kan man ta imot vegetabilske (f.eks. frukt og grønnsaker) rester fra butikker og kompostere dette hjemme?

Nei, det er ikke lov. Virksomheter kan ikke gi bort det organiske avfallet sitt til privatpersoner.

Kan man sortere ut vegetabilske rester fra kjøkken- og matavfall fra et storkjøkken (f.eks. kantiner, institusjonskjøkken og lignende) og kompostere dette hjemme?

Nei, da må komposteringsanlegget godkjennes av Mattilsynet. For å få denne godkjenningen settes det en rekke krav til behandlingsprosessen og til rutinene for kompostering.

Fant du det du lette etter?