Endringer i regler for import av plantemateriale av kjernefrukt

Publisert 05.10.2015     Sist endret 05.10.2015

Endringene, gjør det på visse vilkår tillatt å importere plantemateriale av kjernefrukt (eple og pære) m.m. fra land hvor plantesykdommen pærebrann forekommer.

Landbruks- og matdepartementet fastsatte den 9. september 2015 endringer i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse) som på visse vilkår, gjør det tillatt å importere plantemateriale av kjernefrukt (eple og pære) m.m., også fra land hvor plantesykdommen pærebrann forekommer. Forskriftsendringen trer i kraft 1. november 2015.

Endringene som ble fastsatt, var i samsvar med det forslaget som Mattilsynet utarbeidet etter høringsrunden.  

Endringsforskriften er tilgjengelig på Norsk Lovtidend. En engelsk oversettelse av denne legges ut på Mattilsynets engelskspråklige sider om kort tid.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Randi Knudsen, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 88 43
Helen I. Hauger, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret. tlf. 22 77 82 64


Kontaktinformasjon

Randi Knudsen, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 88 43
Helen I. Hauger, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret. tlf. 22 77 82 64