Endringer i forskrift om plantehelse

Publisert 05.02.2019     Sist endret 05.02.2019

1. januar 2019 trådte det i kraft endringer i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse). Endringene gjelder bestemmelser knyttet til plantesykdommene pærebrann og rød marg, samt skogskadegjøreren asiatisk askepraktbille (Agrilus planipennis).

Regelverkskravene som er endret, retter seg mot birøkt, import av grunnstammer til eple- og pæretrær, produksjon av vertplanter for pærebrann i områder som ikke er anerkjente som frie for pærebrann, produksjon av jordbærplanter som ikke skal omsettes til videre kommersiell dyrking og import av trevirke av ask fra Canada.

De viktigste endringene:

  • Forbudet mot introduksjon og spredning av pærebrann har blitt presisert, slik at bier er tatt inn på lista over smittebærende emner.

  • Importadgang for grunnstammer for eple og pære fra land der pærebrann forekommer, er utvidet.

  • Adgang til omsetning av vertplanter for pærebrann fra områder i Norge som ikke er anerkjent som frie for pærebrann, er utvidet.

  • Testkravene for rød marg for jordbærplanteprodusenter som ikke omsetter planter til videre ervervsmessig dyrking, er lempet på.

  • Saget trevirke av ask fra Canada kan importeres, dersom et sett av sammensatte tiltak er gjennomført. Kravene er de samme som gjelder for import fra USA.

Fire veiledere har blitt oppdatert etter forskriftsendringen.

Se gangen i regelverksarbeidet: .

Fant du det du lette etter?