Flisimport fra Nord-Amerika kan øke risikoen for innførsel av alvorlige skogskadegjørere

Publisert 28.01.2011     Sist endret 20.11.2012

Mattilsynets stikkprøver av importert løvtreflis fra Nord-Amerika viser spor etter insekter som, i følge Skog og landskap, kan gjøre stor skade i norsk skog. Analyser har også avdekket utilsiktet innblanding av bartreflis, noe som øker risikoen for introduksjon av furuvednematode. Mattilsynet er bekymret over de funnene som er gjort.

- Mattilsynet har pålagt Biowood Norway et midlertidig importforbud av ikke sertifikatpliktig løvtreflis fra Nord-Amerika i påvente av en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet, sier seksjonssjef Terje Røyneberg ved Mattilsynets hovedkontor.

Flisprøvene ble tatt fra den første båtlasten med flis fra Canada, som ankom Biowood Norge AS pelletsfabrikk på Averøya i april 2010, og sendt til analyse ved Skog og landskap og Bioforsk Plantehelse.

De første analyseresultatene viser blant annet:

  • Det er ikke gjort funn av levende eller døde individer av furuvednematode eller andre farlige skogskadegjørere. Det er imidlertid funnet spor i flisen som kan minne om merker etter billeslekten Agrilus. I denne slekta finnes flere alvorlige skogskadegjørere, deriblant A. planipennis (Emerald Ash Borer) og A. anxius (Bronze Birch Borer).
  • Det er gjort funn av flis fra bartrær, som er forbudt å innføre fra de land der furuvednematode er kjent å forekomme, deriblant Canada og USA.
  • En stor andel av flisbitene var store nok til å kunne inneholde ulike stadier av insekter, som for eksempel Agrilus spp.

Skog og landskap har gjort beregninger som viser at prøvetaking ikke kan avdekke om en båtlast inneholder farlige skadegjørere dersom flisvolumet er så stort som i dette tilfelle (ca. 40.000 tonn). De anbefaler derfor ikke videre prøvetaking av nye båtlaster.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Terje Røyneberg, seksjonssjef, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 900 46 805
Kåre Willumsen, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 957 48 604
Astrid Vea Mork, distriktssjef, distriktskontoret for Nordmøre, tlf. 481 59 944


Kontaktinformasjon

Terje Røyneberg, seksjonssjef, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 900 46 805
Kåre Willumsen, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 957 48 604
Astrid Vea Mork, distriktssjef, distriktskontoret for Nordmøre, tlf. 481 59 944