Høring: Endringer i plantehelseforskriftens generelle importbestemmelser

Publisert 18.03.2015     Sist endret 18.03.2015

På vegne av Landbruks- og matdepartementet gjennomfører Mattilsynet høring av utkast til forskrift om endringer i plantehelseforskriften.

Forslaget innebærer at sentrale plikter knyttet til import av sertifikatpliktige varer kommer tydeligere frem av forskriften og at dagens fortolkning og praktisering av forskriftens importbestemmelser langt på vei forskriftsfestes.

Høringsfrist: 15. juni 2015

.

Fant du det du lette etter?