Endring av forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler

Publisert 01.06.2016     Sist endret 01.06.2016

Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) har som formål å sikre at landbruksprodukter og næringsmidler som markedsføres som økologiske skal overholde fastsatte produksjonskrav. Videre skal forskriften ivareta miljøvennlig produksjon og sikre redelig omsetning.

Forskriftsutkastet gjør endringer i tre nasjonale bestemmelser i økologiforskriften:

  • Hvileperiode for uteareal for økologisk fjørfe:
    I bestemmelsen foreslår vi å endre hvileperioden fra tre måneder til en måned for slaktekylling. Hvileperioden for uteareal for slaktekylling blir dermed kortere enn for øvrige fjørfeproduksjoner. 

  • Fôring med melk til kalver:
    I bestemmelsen om fôring med melk til kalver foreslår vi å innføre et unntak fra kravet om tre dagers diing etter fødselen. Unntaket gjelder når mordyret er under behandling med legemidler.

  • Bruk av fjørfegjødsel hvor koksidiostatika er brukt i fôret:
    Det foreslås å innføre en ny bestemmelse om at det ikke er tillatt i økologisk produksjon å benytte konvensjonell gjødsel fra fjørfe som har fått fôrblanding med innhold av koksidiostatika.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Endringer i forskriften

Forslag om endringer i to bestemmelser i forskriften (§§ 11, 13) og innføring av en ny bestemmelse (§15a)

 
Forslag sendt til Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet sender (11.05.2016) utkast til endringsforskrift og høringsbrev til LMD for klarering før høring.

 11.05.2016
Klarering fra Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet mottar den 01.06.2016 klarering av høringsdokumentene.

 01.06.2016
Høring

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift på høring, som gjelder hvileperiode for uteareal, fôring med melk til kalver og bruk av fjørfegjødsel med koksidiostatika.

 

Høringsfrist 02.09.2016
 
Regelverksendringen trer i kraft

Regelverksendringen vil bli gjennomført straks etter gjennomført vurdering av høringen.

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica W. Stubberud, seniorrådgive,hovedkontor, seksjon planter,tlf. 22 77 91 42