Regelverksprosess

Endringer i regler for økologisk produksjon

Publisert 23.05.2019     Sist endret 24.05.2019

Økologiforskriften gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 834/2007, kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 med endrings- og gjennomføringsrettsakter. EU har vedtatt to nye endringsforordninger.

EU har vedtatt forordningene (EU) 2019/39 og forordning (EU) 2019/446 som endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om regler for import av økologiske produkter fra tredjeland. Rettsaktene oppdaterer informasjon om kontrollorgan, kontrollmyndigheter og produktkategorier tredjeland har godkjenning for. Videre er det en regelverksendring som muliggjør elektronisk verifisering av importsertifikater i TRACES NT.

Videre blir økologiforskriften endret ved at nye slaktekyllingraser (Ranger Classic og Ranger Gold) og kalkunrase (Wrolsted Bronze) blir tilføyd i § 12 i økologiforskriften i oversikten over saktevoksende fjørferaser.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsaktene vedtatt i EU

Rettsaktene som endrer regler for import av økologiske produkter fra tredjeland jf. (EU) 2019/39 og forordning (EU) 2019/446 ble vedtatt henholdsvis 10.01.2019 og 19.03.2019.

Januar og mars 2019 
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 04.07.2019
Debio 04.07.2019
Fiskeridirektoratet 25.06.2019
Norsk senter for økologisk landbruk 19.06.2019
NNN 03.06.2019
Norsk Landbruksrådgiving 24.05.2019

Henvendelse om nye saktevoksende fjørferaser

Virksomheter som ønsker at det skal tilføyes nye saktevoksende fjørferaser i økologiforskriften §12, kan sende dokumentasjon til Mattilsynet som viser at rasen er saktevoksende.

Mattilsynet mottok i mars forespørsel om to nye slaktekyllingraser (Ranger Classic og Ranger Gold) og en kalkunrase (Wrolsted Bronze).

Mars 2019 
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 04.07.2019
Debio 04.07.2019
Fiskeridirektoratet 25.06.2019
Norsk senter for økologisk landbruk 19.06.2019
NNN 03.06.2019
Norsk Landbruksrådgiving 24.05.2019

Forslag sendt til Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift og høringsbrev til LMD og NFD for klarering før høring.

Sendt 10.04.2019
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 04.07.2019
Debio 04.07.2019
Fiskeridirektoratet 25.06.2019
Norsk senter for økologisk landbruk 19.06.2019
NNN 03.06.2019
Norsk Landbruksrådgiving 24.05.2019

Klarering fra Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet mottar henholdsvis den 20.05. og 23.05 klarering av høringsdokumentene fra Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.     

Mai 2019 
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 04.07.2019
Debio 04.07.2019
Fiskeridirektoratet 25.06.2019
Norsk senter for økologisk landbruk 19.06.2019
NNN 03.06.2019
Norsk Landbruksrådgiving 24.05.2019

Høring

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift på høring som gjelder import av økologiske produkter jf. forordningene (EU) 2019/39 og (EU) 2019/446.

 

I økologiforskriften §12  tilføyes to nye saktevoksende slaktekyllingraser (Ranger Classic og Ranger Gold) og en saktevoksende kalkunrase (Wrolsted Bronze).

 

 

Høringsfrist 05.07.2019
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 04.07.2019
Debio 04.07.2019
Fiskeridirektoratet 25.06.2019
Norsk senter for økologisk landbruk 19.06.2019
NNN 03.06.2019
Norsk Landbruksrådgiving 24.05.2019

Regelverksendringen blir gyldig i Norge

Regelverksendringen blir først gjeldende i Norge etter en prosess for inkludering i EØS-avtalen.

 
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 04.07.2019
Debio 04.07.2019
Fiskeridirektoratet 25.06.2019
Norsk senter for økologisk landbruk 19.06.2019
NNN 03.06.2019
Norsk Landbruksrådgiving 24.05.2019

Fant du det du lette etter?