Mattilsynet strammer inn på praktiseringen av økologiregelverket for parallellproduksjon

Publisert 08.07.2014     Sist endret 08.07.2014

Praktiseringen av kravet i regelverket om at sorter som dyrkes parallelt, skal være lette å skille, skjerpes inn fra 2015.

Det er særlig de innhøstede produktene det framover skal være mulig å skille fra hverandre.

Med parallellproduksjon menes økologisk og konvensjonell produksjon innen samme virksomhet. Parallellproduksjon er i utgangspunktet forbudt, men regelverket beskriver noen unntak der parallellproduksjon er tillatt.

I de tilfellene parallellproduksjon av planter er tillatt, er det et viktig prinsipp at sortene skal være lette å skille fra hverandre. Bakgrunnen for dette er å forhindre forveksling og svindel med økologiske produkter.

Ved all tillatt parallellproduksjon er det krav om å holde den økologiske og konvensjonelle produksjonen klart adskilt. Dette kontrolleres av Debio ved deres årlige revisjon. 

Hva innebærer innstrammingen?

Med dagens praktisering av regelverket har det vært tillatt å dyrke sorter som bare har latt seg skille ved laboratorieanalyser. Fra 1. januar 2015 vil ikke ulike sorter lenger aksepteres hvis de dyrkes parallelt og ikke lett kan skilles fra hverandre. Den nye praksisen blir fullt ut i tråd med gjeldende regelverk, og tilsvarende som i våre naboland.

Kravet om at sortene lett skal kunne skilles fra hverandre, gjelder først og fremst det innhøstede produktet. Det er virksomhetens ansvar å dokumentere at sortene er lette å skille fra hverandre etter innhøsting. Les mer i veilederen til økologiregelverket.

Grønnsaksprodusenter kan søke om dispensasjon

Innstrammingen av praksisen vil i størst grad ramme grønnsaksprodusenter med store spesialiserte produksjoner. Mattilsynet åpner for at produsenter av grønnsaker kan søke om dispensasjon fra kravet om at sorter skal være lette å skille i inntil 5 år. Dispensasjonssøknader sendes til Debio innen 1. oktober 2014. Søknadene vil bli behandlet av Mattilsynets regionskontorer etter innstilling fra Debio.

Nytt regelverk for flerårige vekster

Når det gjelder flerårige vekster som frukt og ribesvekster, kommer det en endring i regelverket når EUs regelverk fra 2007/2008 tas inn i Norge. Endringen innebærer at sortene skal være lette å skille fra hverandre hvis de dyrkes parallelt. Dersom sortene ikke er lette å skille, skal det blant annet foreligge en plan for omlegging av alt areal til økologisk innen 5 år.

Les mer om prosessen for innføring av nytt økologiregelverk her.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Øygunn Østhagen, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf.: 64 94 43 85/ 986 22 931.


Kontaktinformasjon

Øygunn Østhagen, seniorrådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf.: 64 94 43 85/ 986 22 931.