Økologisk fôr – forlenging av unntak for bruk av konvensjonelt fôr

Publisert 04.11.2014     Sist endret 04.11.2014

I EU er det vedtatt å utvide overgangsperioden til og med 2017, for bruk av inntil 5 prosent konvensjonelle proteinråvarer i økologisk fôr til fjørfe og svin.

Det er mangel på tilgjengelig mengde og kvalitet på økologiske proteinråvarer for å dekke næringsbehovet hos økologisk fjørfe og svin. Med bakgrunn i dette ble det i juli vedtatt i EU å forlenge unntaket for bruk av inntil 5% konvensjonelle proteinråvarer med ytterligere 3 år (31.12.2017). Forutsetningen for bruk er at det ikke er brukt kjemiske løsningsmidler i framstillingen av proteinråvarene, og at det ikke er økologiske proteinråvarer tilgjengelig. Mengden konvensjonelle proteinråvarer beregnes i tørrstoff på årsbasis. 

Det pågår en prosess med å ta inn disse reglene i Norge. Inntil reglene er gjeldene i Norge må fôrvirksomheter som ønsker å produsere økologisk fôr i henhold til disse reglene søke om dispensasjon. I søknaden må behovet for bruk av konvensjonelle proteinråvarer dokumenteres. Søknader skal sendes til Debio. Produsenter som kun bruker ferdig innkjøpt kraftfôr og tilskuddsfôr i tillegg til grovfôr trenger ikke å søke om dispensasjon. Produsentene er uansett selv ansvarlig for å sikre at andelen konvensjonelt fôr ikke overskrides i den totale fôrrasjonen.

Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar

Kontaktinformasjon

Monica W. Stubberud, seniorrådgiver, seksjon planter, økologi og GM, hovedkontor, tlf.: 22 77 91 42


Spørsmål og svar

Kontaktinformasjon

Monica W. Stubberud, seniorrådgiver, seksjon planter, økologi og GM, hovedkontor, tlf.: 22 77 91 42