Saktevoksende fjørferaser – tillatte raser i økologisk produksjon

Publisert 22.04.2013     Sist endret 05.12.2016
Kylling av typen ross rowan
Den saktevoksende slaktekyllingrasen Ross Rowan kan brukes i økologisk produksjon.  Foto: Nortura

Ved økologisk produksjon av fjørfe for kjøttproduksjon settes det krav til minstealder ved slakting, eller bruk av saktevoksende raser. Formålet med å regulere slaktealder for økologisk fjørfe i økologiregelverket er å unngå bruk av intensive oppdrettsmetoder, og fremme at det brukes raser som er tilpasset økologisk produksjon med mer tilgang til utearealer.

Bakgrunn for registrering

Hvilke fjørferaser som anses for å være saktevoksende vurderes og registres av Mattilsynet. Mattilsynet utarbeider en oversikt over hvilke saktevoksende raser som er tillatt i økologisk produksjon, som publiseres på våre internettsider og informeres om i veileder B. Utfyllende informasjon om økologisk landbruksproduksjon Nye fjørferaser vil kunne vurderes av Mattilsynet som saktevoksende med bakgrunn i innmeldte behov fra næringen. Søknader om å få registrert nye raser sendes til Mattilsynets hovedkontor ved seksjon planter, sammen med dokumentasjon som viser at rasen er saktevoksende.

Kriterier for saktevoksende raser

Mattilsynet vurderer ulike kriterier ved registrering av fjørferaser som saktevoksende raser. Dette er i hovedsak basert på om rasen er definert som saktevoksende av avlsfirma, og hvilken tilvekstrate rasen har. Andre relevante kriterier er om rasen er bedre tilpasset til bruk av uteareal, bedre fjørdrakt og andre faktorer som kan fremme dyrehelse og dyrevelferd i en økologisk produksjon.

Registrerte raser økologisk slaktekylling

Følgende slaktekyllingraser er tillatt å benytte som saktevoksende i økologisk produksjon:

  • Ross Rowan (fra november 2009)
  • Rowan Ranger (fra november 2016)
  • Hubbard JA57 Colour yield (fra november 2016)

Registrerte raser økologisk kalkunproduksjon

For kalkunproduksjon anser Mattilsynet kalkunraser for å være saktevoksende dersom de har en tilvekstrate som ikke overstiger 105 gram/dag for hanndyr og 75 gram/dag for hunndyr.

Følgende raser er tillatt å benytte som saktevoksende i økologisk produksjon (registrert 22.6.2016):

  • Black Roly Poly
  • Bronze 708

Krav dersom ikke saktevoksende raser brukes

Dersom det ikke brukes saktevoksende raser, må minstealder ved slakting overholdes. Minstealder for slaktekylling er 81 dager, og for kalkuner 140 dager.

Henvisning til økologiregelverket

Forskrift om økologiske landbruksprodukter mv. § 4, jf Økologiforordning (EØF) nr 2092/91 (vedlegg 1.B, punkt 6.1.9).

EU-regelverk som vil bli gjeldende i Norge (forordning (EF) nr. 889/2008 art. 12.5).

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Wear Stubberud, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 42Kontaktinformasjon

Monica Wear Stubberud, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 42