Høring: Endring i regelverk for import av økologiske varer


Publisert 31.10.2013 | Sist endret 31.10.2013

På vegne av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet sender Mattilsynet nye endringsforordninger og forslag til ny økologiforskrift på høring.

I forskriftsutkastet til endringer i ny økologiforskrift foreslås det å implementere tre nye forordninger på økologiområdet, som gjelder endring i regelverket for import av økologiske produkter fra tredjeland.

Rettsaktene oppdaterer informasjon om kontrollorgan, kontrollmyndigheter og produktkategorier tredjeland har godkjenning for. Rettsaktene medfører endringer og oppdatering i oversikten over godkjente kontrollorgan og kontrollmyndigheter som kan kontrollere økologiske produkter for eksport til EU. 

Det er nødvendig med kontinuerlige oppdateringer for å ajourføre all informasjon for å sikre god kontroll med handel med økologiske produkter i henhold til regelverket. Det er videre et nytt krav til kontrollorgan og myndigheter om å publisere anerkjent økologistandard og kontrolltiltak.  I tillegg er det gjort endringer for å tydeliggjøre oppfølging og følger av uregelmessigheter og overtredelser for økologiske produkter. Endringene vil bli gjeldende i Norge, etter en prosess for inkludering i EØS-avtalen.

Disse endringene er vedtatt i EU i etterkant av hovedhøring på ny økologiforskrift som er sendt ut i mars 2010, og tilleggshøringer som er sendt ut juni 2010, juni 2012 og november 2012.

Kontaktinformasjon

Monica Wear Stubberud, seniorrådgiver, seksjon planter, økologi og GM, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 58.

Fant du det du lette etter?