Kunngjøring

Forskrift om tiltak mot pærebrann er endret etter fjorårets undersøkelser

Publisert 26.04.2018     Sist endret 26.04.2018

Fire kommuner i Møre og Romsdal fikk påvist pærebrann for første gang i 2017 og tilhører nå bekjempelsessona.

Norge er inndelt i tre soner med hensyn til forvaltningen av pærebrann. Kommuner med sykdommen tilhører bekjempelsessona, nabokommuner til disse tilhører observasjonssona, og resten av landet inngår i vernesona. Kommuner som tilhører bekjempelsessona og observasjonssona er omfattet av forskrift om tiltak mot pærebrann.

Midsund, Herøy, Sande og Ulstein tilføyd

I 2017 ble pærebrann påvist i kommunene Midsund, Herøy, Sande og Ulstein i Møre og Romsdal for første gang. Disse kommunene er nå tilføyd i forskriftens § 3 a. bekjempelsessona. Samtidig er Hareid kommune tilføyd i § 3 b. observasjonssona.

Flora flyttet

Etter flere års undersøkelser er ikke pærebrann funnet igjen i Flora kommune i Sogn og Fjordane. Flora er derfor overført fra bekjempelsessona til observasjonssona. Samtidig er nabokommunene Bremanger og Gloppen fjernet fra observasjonssona.

Endringene trådte i kraft straks. Det vil ta noe tid før forskriften, som ligger på Lovdata, blir oppdatert med endringene.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Randi Knudsen, seksjon planter, hovedkontoret, tlf.: 22 77 88 43


Regelverk og veiledning

Kontaktinformasjon

Randi Knudsen, seksjon planter, hovedkontoret, tlf.: 22 77 88 43