Regelverksprosess

Ny forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora)

Publisert 30.04.2019     Sist endret 30.04.2019

Planteskadegjøreren pærebrann er regulert i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse). I henhold til forskriftens § 4 er den forbudt å spre. Pærebrann er en alvorlig sjukdom på eple, pære og prydbusker i rosefamilien. Vi har hatt denne skadegjøreren i landet siden 1986. Utbredelsen pr. april 2019 er begrenset til 50 kommuner på Sørlandet, Vestlandet og Nord-Vestlandet.

Forvaltningen av pærebrann har vært oppe til vurdering i noe tid. Forslag til ny forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora), som vil erstatte dagens forskrift om tiltak mot pærebrann (FOR-2007-04-25-435), er en del av dette arbeidet. I desember 2018 ble bestemmelser om pærebrann i forskrift om plantehelse endret.

Bakgrunnen for at vi foreslår en ny forskrift, er behov for forskriftstekniske endringer. De materielle endringene som foreslås i forhold til dagens forskrift, er:

  • Å opprette tre kontrollområder: pærebrannsone, bekjempelsessone og forebyggende sone.
  • Å innføre krav om internkontroll for alle virksomheter som omsetter vertplanter for pærebrann, og som er lokalisert i pærebrannsona eller bekjempelsessona.
  • Å endre i krav om renhold ved flytting av maskiner og utstyr mellom ulike soner.
  • Å endre krav vedrørende forbud mot flytting av bikuber, blant annet forlenge sluttdato. 

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender forslag om ny forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora) på høring.

Høringsbrevet har vært til LMD for klarering for høring.

 

 

Høringsfrist 14.06.2019
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Randi Knudsen, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf.: 22 77 88 43
Hilde Paulsen, seniorrådgiver, seksjon planter, tlf.: 22 77 91 40