Rapport

Overvåkning av nematoder i jord på importerte planter - Delrapport 2019

Publisert 03.06.2020     Sist endret 03.06.2020

Delrapporten beskriver metodikk og resultater fra et toårig overvåkings- og kartleggingsprogram på forekomst av nematoder i jordklumpen som følger med importerte treaktige planter. Formålet med programmet var økt kunnskap om plantehelserisikoen ved denne importen. Resultatene for 2019 viser, i likhet med foregående år, at det forekommer planteparasittære nematoder i en stor andel av sendingene. Nematoder som følger med importen kan redusere trærnes kvalitet og livstid.

Hva undersøkte vi?102 jordprøver fra importerte treaktige planter ble analysert for nematoder og Phytophthora. Prøveuttaket representerte 40 ulike planteslag, både bartre og løvtre, og plantene var dyrket i 7 ulike europeiske land. Resultatene fra Phytophthora-undersøkelsene finnes i en egen delrapport.
Tidsrom:

April til november 2019

Hva lette vi etter?Jorda ble analysert for forekomst av nematoder. Nematodene som ble funnet, ble bestemt til slekt.
Hva fant vi?Det ble funnet planteparasittære nematoder i hele 89% av prøvene. Tilsammen 14 slekter av planteparasittære nematoder ble påvist. De vanligste nematodegruppene i prøvene var spisshaler (Tylenchus sp), stubbrotnematoder (Trichodorus sp.), spiralnematoder (Rotylenchus sp. og Helicotylenchus sp.), stuntnematoder (Tylenchorhynchus sp.) og rotsårnematoder (Pratylenchus sp.). Slektene som ble påvist i 2019, er også tidligere funnet i Norge. Det ble ikke påvist nematoder som er regulert i norsk plantehelseregelverk eller som står på EPPOs lister.
Hvem utførte oppdraget?NIBIO

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner