Regelverksprosess

Risikoanalyse av planteskadegjørere - utvalgte Epitrix-arter

Publisert 30.11.2018     Sist endret 11.02.2019

Mattilsynet bestiller en risikoanalyse - PRA (Pest Risk Analysis) fra VKM av relevante arter av Epitrix. Risikoanalysen vil bli brukt i forbindelse med vurdering av framtidig plantehelseforvaltning av Epitrix arter og for å vurdere om noen av artene kvalifiserer til å bli regulert som karanteneskadegjørere i Norge.

Jordlopper av slekten Epitrix er små biller som lever hovedsakelig på planter i søtvierfamilien. Ingen av artene som forekommer naturlig i Europa er kjent å gi skade på potet, men i Portugal og Spania ble det i 2008 funnet to nye arter som kan forårsake betydelig skade i potetdyrking. Larvene angriper hovedsakelig overflaten av potetknoller og røtter, men kan også trenge dypere inn. Angrep kan føre til at potetene får en så kraftig redusert kvalitet at de ikke kan omsettes, men også direkte avlingsreduksjon er rapportert. På bakgrunn av en PRA fra 2011 anbefaler EPPO medlemslandene at det settes i verk tiltak for å hindre introduksjon og spredning av fire arter av Epitrix som kan gi skade i potet.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet ønsker innspill på utkast til bestilling til VKM av risikoanalyse (PRA) av utvalgte Epitrix-arter.

 

Høringsfrist: 12.12.2018
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hilde Paulsen, seniorrådgiver, seksjon Planter, tlf. 22 77 91 40