Søramerikansk tomatmøll (Tuta absoluta) på Jæren


Publisert 08.05.2017 | Sist endret 08.05.2017

Det er påvist søramerikansk tomatmøll (Tuta absoluta) i fire gartnerier på Jæren i Rogaland (status per 5. mai 2017). Denne tomatmøllen gjør stor skade på både planter og tomater. Det er første gang denne planteskadegjøreren er påvist i Norge.

Mattilsynet har pålagt gartneriene omfattende tiltak for å hindre at smitten sprer seg og for å bekjempe skadegjøreren.

Smittekilder

Vi vet ikke hva som er kilden til smitten, men Tuta absoluta er utbredt i land vi importerer tomat fra.

Vi vet at levende voksne møll, larver og pupper kan overføres med emballasje, konteinere og paller som brukes ved import. Det er derfor mest sannsynlig at smitteveien er biler som brukes til transport av både importerte og norskproduserte tomater.

Ikke farlig for mennesker

Larvene fra tomatmøllen er ikke farlige for mennesker, men kan oppleves som udelikate.

Driver du tomatgartneri?

Mattilsynet vurderer nå hvilke tiltak som kan settes inn mot Tuta absoluta. Derfor trenger vi å kartlegge om skadegjøreren finnes andre steder i landet.

Mattilsynet ber alle tomatgartnere om å gjennomføre følgende tiltak:

1. Heng opp feromonfeller i veksthusene snarest mulig

 • Feromonfeller er meget effektive for å oppdage skadegjøreren på et tidlig tidspunkt. Ofte før angrep oppdages på plantene.
 • Følg anbefalingene på fellepakningen når det gjelder tetthet og utskifting av feromonkapsler.
 • Limfeller med feromoner henges opp mellom radene i alle avdelinger i veksthusanlegget, i høyde med 3.-4. klase.
 • Følg med på fellene daglig og meld fra til Mattilsynet dersom du ser møll på fellene.
 • Limfeller kan skaffes fra flere leverandører. Kontakt rådgivningstjenesten om dette. 

2. Reduser faren for å få Tuta absoluta inn i pakkeri og produksjonsavdelinger

 • Ikke kjøp eller lån noe av dette fra andre tomatprodusenter, søramerikansk tomatmøll kan spres med både planter og utstyr:
  • Småplanter av tomat
  • Tomatfrukter
  • Pakkemateriale og paller, konteinere og lignende som er brukt til pakking og transport av tomatplanter og/eller tomater til konsum.
 • Tomatmøllen kan også spres med planterester av angrepne tomatplanter. Biler som frakter importerte tomater eller norske tomater fra smittede gartnerier kan ha med seg søramerikansk tomatmøll.
 • Esker, paller og konteinere som blir satt av utenfor gartneriet kan også utgjøre en smitterisiko i sommerhalvåret.
 • Sett kasser, paller, og lignende som kommer i retur i karantene, eller behandle dem med høy temperatur.
 • Insektnett i luftelukene med en masketetthet på minimum 9 x 6 tråder/cm2 hindrer at voksne møll flyr inn utenfra.
 • Sluser i dørene inn til produksjonsavdelingene og mellom avdelingene hindrer at møll flyr inn utenfra og mellom avdelingene.
 • Vær oppmerksom på andre vertplanter for Tuta absoluta enn tomat. Småplanter og potteplanter av for eksempel Petunia, Nicotiana og Datura og andre arter i søtvierfamilien kan også være en smittekilde.

Se også:

Fakta om Tuta absoluta (NIBIO).

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med din lokale avdeling i Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00 dersom du er usikker på forebyggende tiltak eller har andre spørsmål.

Fant du det du lette etter?