Kunngjøring

Planteskadegjøreren Thrips setosus påvist for første gang i Norge

Publisert 13.04.2018     Sist endret 13.04.2018

Påvisninger er gjort i avdelinger med i hortensia i 5 ulike gartnerier i Vestfold, Rogaland, Buskerud og Trøndelag. Mattilsynet har siden 2017 gjennomført kartlegging for å få kunnskap om denne tripsarten forekommer i norske veksthus. Mattilsynet gir pålegg om bekjemping dersom det er nødvendig for å hindre smittespredning. 

Thrips setosus er et skadeinsekt på planter som er naturlig hjemmehørende i deler av Øst-Asia. Planteskadegjøreren er pr. i dag ikke regulert i EU eller det norske plantehelseregelverket. Første rapporterte påvisning i Europa kom fra Nederland høsten 2014. Senere er den også påvist i Kroatia, England, Frankrike og Tyskland. Påvisningene i Europa er spesielt knyttet til hortensia.

Thrips setosus er polyfag med mange vertplanter både på friland og i veksthus, og er en vektor for tomatbronsevirus. Tomatbronsevirus er regulert som en karanteneskadegjører. Flere land vurderer arten som en trussel for veksthuskulturer som tomat, paprika og agurk.

Hvilke konsekvenser en etablering og spredning av Thrips setosus vil ha i Norge er foreløpig usikkert. Så langt ser det imidlertid ut til at skadegjøreren kan bekjempes og kontrolleres med kjemiske plantevernmidler.  

Hva gjør Mattilsynet?

Mattilsynet har fulgt opp påvisningene ved å gi berørte virksomheter pålegg om bekjemping for å hindre smittespredning i de tilfeller der dette har vært nødvendig. Mattilsynets vurdering er at skadegjøreren ikke oppfyller kriteriene for å være en potensiell karanteneskadegjører, og   vil ikke gi pålegg om sanering med sikte på å regulere Thrips setosus som en karanteneskadegjører i Norge.

Hva bør du som produsent/importør gjøre?

Vi oppfordrer deg, spesielt du som produserer hortensia å:

  • Undersøke egen produksjon, spesielt importert materiale, ekstra nøye. Heng opp limfeller og se etter tegn på tripsskader på blader og i blomster
  • Iverksett bekjempelse etter råd fra NIBIO eller rådgivningstjenesten dersom skadegjøreren påvises på limfeller eller på plantene
  • Planter med synlige symptomer på skadegjøreren bør ikke omsettes

Produserer du tomat, paprika eller agurk i veksthus, bør du være spesielt oppmerksom på denne skadegjøreren da den kan være vanskelig å bekjempe med biologisk plantevern.

Mer info om og bilder av Thrips setosus finner du her:

EPPO: Thrips setosus 

Thrips setosus (Thysanoptera: Thripidae), the Japanese flower thrips, in cultivation of Hydrangea in the Netherlands (PDF)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kåre Willumsen, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, Tlf. 22 77 84 39


Kontaktinformasjon

Kåre Willumsen, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, Tlf. 22 77 84 39