Regelverksprosess

Forskrift om tiltak mot askeskuddsopp (Chalara fraxinea) er nå opphevet

Publisert 24.08.2018     Sist endret 13.02.2019

Formålet med forskriften var å hindre spredning av askeskuddsopp (Chalara fraxinea) til områder i Norge som ansees å være fri for askeskuddsjuke. Forskriften fastsatte tiltak for å forebygge og bekjempe sykdommen i Norge, og påla private og offentlige plikter og forbud i den forbindelse.  

De siste årene har det imidlertid vært en betydelig spredning av askeskuddsopp, og ved utgangen av 2016 var den tilstede på ask i store deler av Norge. Naturlig spredning er en dominerende spredningsmåte, og innen kort tid vil alle naturlige askebestander i Norge være infisert. NIBIO har foretatt en vitenskapelig vurdering og har konkludert med at alt tyder på at spredningen vil fortsette i rekordfart.

Mattilsynet mener derfor det ikke lenger er hensiktsmessig med tiltak mot askeskuddsopp og forskriften er nå opphevet. 

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sender utkast til forskrift om oppheving på høring etter at det har vært til Landbruks- og matdepartementet for klarering før høring.

 

Høringsfrist 25.10.2018
Se innspillene (8)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (8)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fylkesmannen i Vestfold 17.10.2018
Regelrådet 17.10.2018
Fylkesmannen i Trøndelag 02.10.2018
Tolletaten 01.10.2018
NNN Forbund 02.10.2018
Fylkesmannen i Hordaland 26.09.2018
Fylkesmannen i Troms 06.09.2018
Landbruksdirektoratet 05.09.2018

Forskrift opphevet

 

 13.02.2019
Se innspillene (8)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (8)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fylkesmannen i Vestfold 17.10.2018
Regelrådet 17.10.2018
Fylkesmannen i Trøndelag 02.10.2018
Tolletaten 01.10.2018
NNN Forbund 02.10.2018
Fylkesmannen i Hordaland 26.09.2018
Fylkesmannen i Troms 06.09.2018
Landbruksdirektoratet 05.09.2018

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kåre Jakob Willumsen, seniorrådgiver, seksjon planter, tlf. 22 77 89 39