Hvorfor har Phytophthora ramorum hatt status som potensiell karanteneskadegjører så lenge?

Publisert 28.01.2013     Sist endret 28.01.2013

Det er den europeiske plantevernorganisasjonen (EPPO) som har anbefalt sine medlemsland å regulere Phytophthora ramorum som en potensiell karanteneskadegjører. At den har hatt denne statusen så lenge, både i Norge og andre land, skyldes først og fremst at kunnskapen om dens biologi, smitteveier og skadepotensiale lenge var mangelfull. De siste årene har resultater fra forskning gitt oss mer kunnskap om denne skadegjøreren, og det er også gjennomført flere risikovurderinger, som gir oss grunnlag for å avgjøre Phytophthora ramorums framtidige status. Mattilsynet forventer at EPPO i løpet av 2013 vil avgjøre hva deres anbefalinger om sykdommens framtidige status og bekjempelsestiltak skal være. Anbefalingene fra EPPO vil være et viktig grunnlag for Mattilsynet, når framtidig status og håndtering av Phytophthora ramorum skal avgjøres i Norge.

 

Fant du det du lette etter?