Sør-amerikansk tomatmøll påvist på Jæren, Mattilsynet ber gartnere være på vakt


Publisert 10.04.2017 | Sist endret 08.05.2017

Det er påvist at det er sør-amerikansk tomatmøll (Tuta absoluta) som har angrepet tomatplanter i et gartneri på Jæren. Denne tomatmøllen gjør stor skade på både planter og tomater.

– Vi ber alle tomatprodusenter om å være oppmerksomme på mulige tegn til Tuta absoluta, og ta kontakt med oss dersom de finner noe de tror kan være symptomer på skadegjøreren, fagrådgiver på plantehelse i Mattilsynet Brita Toppe.

Se etter tegn

Det var like før påske at gartneren på Jæren tok kontakt med Mattilsynet fordi han hadde funnet tegn til en skadegjører i gartneriet.

Foreløpig har Mattilsynet ikke fått melding om funn i andre gartneri.

Les mer om symptomer og andre fakta om Tuta absoluta hos Nibio.

Tuta absoluta trives best på tomat, men kan også leve på andre arter i søtvierfamilien som potet, paprika, ugras og prydplanter. 

Plan for bekjempelse

Mattilsynet og gartneriet på Jæren har i felleskap utarbeidet en plan for hvordan den sør-amerikanske tomatmøllen skal bekjempes.

– Det er en kombinasjon av kjemiske og biologiske tiltak og destruksjon av planter, sier Toppe.

Ukjent smittekilde

Den sør-amerikanske tomatmøllen blir mer og mer utbredt i Europa, men er aldri tidligere påvist i Norge.

– Vi vet ikke hvor smitten kan ha kommet fra, men èn mulig smittevei er transport, sier Brita Toppe. Produsenten har ikke brukt importerte planter i produksjonen og har heller ikke tatt imot importerte tomater i pakkeriet.

Tuta absoluta kan spre seg fra ett gartneri til et annet med tomatfrukter og pakkemateriale, eventuelt med småplanter av tomat. Tomatfrukter uten hams vil kunne inneholde levende larver.

Klasetomat og planterester i emballasje og konteinere kan inneholde levende voksne møll, egg, larver og pupper. Pakkemateriale, f.eks. transportkasser og paller, kan være gjemmesteder for voksne møll og eldre larver og pupper.

Ikke farlig for mennesker

Sommerfugler og larver kan også henge seg fast på klær og hår på mennesker, arbeidsredskaper og traller.

Larvene fra tomatmøllen er ikke farlige for mennesker, men kan oppleves som udelikate.

Mattilsynet oppfordrer deg som driver tomatgartneri til å:

  • Undersøke ditt eget gartneri nøye. Ser du tegn til denne skadegjøreren – ta kontakt med Mattilsynet.
  • Bruke feromonfeller for overvåking slik at du oppdager eventuelle angrep tidlig.
  • Bruke kun rene kasser når dere høster og pakker tomater.
  • Ikke kjøpe tomat, - småplanter og emballasje fra land der Tuta absoluta er påvist.
  • Bruke friske planter ved oppstart av kulturen.
  • Bruke eventuelle feromonfeller og lysfeller for overvåking og fangst.
  • Sørge for grundig opprydding og rengjøring slik at det ikke er ugras og gamle planterester (for eksempel blader og tomatfrukter) som kan fungere som smittekilde i veksthuset.

Se også:

Søramerikansk tomatmøll (Tuta absoluta) på Jæren

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med din lokale avdeling i Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00 dersom du er usikker på forebyggende tiltak eller har andre spørsmål.

Fant du det du lette etter?