Norsk offisiell sortsliste

Publisert 11.02.2019     Sist endret 31.05.2021

Norsk offisiell sortsliste viser de plantesorter som er godkjent for sertifisert produksjon i Norge.

For at en plantesort skal kunne godkjennes for sertifisert produksjon og oppføres på norsk offisiell sortsliste, må den ha bestått nyhetsprøving (DUS-test). Sorter av jordbruksvekster (korn, fôrvekster, poteter) må i tillegg ha gjennomført verdiprøving, slik at den anses å ha en tilfredsstillende dyrkings- og bruksverdi i Norge. Sorten må også ha et godkjent navn og en ansvarlig vedlikeholder. 

Listen viser også sorter som er godkjent som bevaringsverdige sorter og tradisjonssorter av grønnsaker. For disse sortene gjelder andre krav.

Norsk offisiell sortsliste gis vanligvis ut fem ganger i året; 30/1, 30/3, 30/5, 30/8 og 30/11.

Endringer i sortslista kunngjøres i publikasjonen «Offisiell informasjon om planteforedlerrett og nasjonal sortsliste» som utgis av Plantesortsnemnda.

Sorter av potet som står oppført på EUs felles sortsliste over godkjente plantesorter, men som ikke er verdiprøvd og godkjent i Norge, kan etter søknad registreres for settepotetproduksjon i Norge i henhold til settepotetforskriften § 5. En oversikt over disse sortene finnes bakerst i sortslista. Sortene er merket med (*).

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Fullmakt ved sortslistingPDF
Søknad om godkjenning av plantesort for opptak på norsk offisiell sortslistePDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Plantesorter Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer