Forskrifter

Publisert 11.02.2019     Sist endret 31.05.2021
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om prøving og godkjenning av plantesorter (Plantesortforskriften) 01.10.1999 1069
Forskrift om såvarer 13.09.1999 1052

Regelverk og veiledning