Tradisjonssorter av grønnsaker

Publisert 05.12.2014     Sist endret 05.12.2014

En grønnsakssort kan godkjennes som tradisjonssort av grønnsaker dersom den ikke har særlig kommersiell produksjonsverdi. Sorten må være utviklet for dyrking under særlige klimatiske, jordbunnsmessige eller dyrkningstekniske forhold.

Det er ikke krav om nyhetsprøving eller verdiprøving under forutsetning av at det ved søknad foreligger tilfredsstillende:

  • betegnelse av sorten
  • beskrivelse av sorten
  • resultater fra offisielle eller uoffisielle forsøk
  • dokumentasjon fra søker om erfaring fra praktiske forsøk med dyrking, oppformering og bruk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Avdeling nasjonale godkjenninger, region Stor-Oslo.

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Godkjennig av tradisjonssort av grønnsakerPDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Plantesorter Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer

Innhold på sidenInnhold på sidenLukk

Innhold på siden