Bevaringsverdige sorter

Publisert 27.11.2012     Sist endret 07.12.2012

For at en sort skal kunne godkjennes som bevaringsverdig, må den være av interesse for bevaring av plantegenetiske ressurser. Videre må sortens opprinnelsesområde identifiseres. Vedlikehold av sorten skal foregå i sortens opprinnelsesområde.

Det er ikke krav om nyhetsprøving eller verdiprøving ved godkjenning av bevaringsverdige sorter under forutsetning av at det ved søknad foreligger tilfredsstillende:

- betegnelse av sorten
- beskrivelse av sorten
- resultater fra uoffisielle forsøk
- dokumentasjon fra søker om erfaring fra praktiske forsøk med dyrking, oppformering og bruk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Avdeling nasjonale godkjenninger, region Stor-Oslo.

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Søknad om godkjenning av bevaringsverdig sort for opptak på norsk offisiell sortlistePDF

Godkjente produkter og virksomheter

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Plantesorter Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer