Autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler

Publisert 31.10.2012     Sist endret 27.11.2012

Kurset for de som skal ha autorisasjonsbevis for første gang består av et teoretisk kurs, en obligatorisk praksisdag og eksamen. For de som skal fornye autorisasjonsbeviset består kurset av et obligatorisk teorikurs samt en avsluttende oppgave.

Kurs

Gjennomføring av teoridelen for førstegangskurset kan gjøres på flere ulike måter; intensivkurs med lærer, studiering med lærer eller foredragsholder eller som selvstudium. For fornyingskurset gjennomføres teorikurset enten som kurs med lærer eller studiering med lærer deler av tiden.

For de som deltar på autorisasjonskurs for første gang er det i tillegg en obligatorisk praksisdag.

Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA) i hvert enkelt fylke har det overordnende ansvaret for at det blir gitt kurstilbud i fylket . Ytterligere informasjon om innholdet i autorisasjonskurset kan lastes ned under publikasjoner.

Les også Hvem arrangerer autorisasjonskurs for plantevernmidler? 

Eksamen/oppgave

Både eksamen, for de som skal ha autorisasjonsbevis for første gang , og den avsluttende oppgaven, for de som skal fornye beviset, er en skriftlig prøve på 1 time. På eksamen er kalkulator eneste tillatte hjelpemiddel, mens ved løsning av oppgaven er det lov å bruke kalkulator, alt kursmateriell samt egne notater. Eksamen avholdes i forbindelse med obligatorisk praksisdag (for de som skal ha autorisasjonsbevis for første gang) eller arrangeres en separat dag.

Eksamens- og oppgavesettene består av flere deloppgaver som skal svares på ved avkryssing, et ord/utrykk eller med beregning. Sammen med eksamens- og oppgavesettene ligger en etikett som skal brukes til å besvare en del av spørsmålene.

Det finnes per i dag åtte forskjellige eksamens- og oppgavesett. Dette er:

  • Generell
  • Korn
  • Potet
  • Forvekster
  • Veksthus
  • Grønnsaker
  • Frukt og bær
  • Grøntanlegg

Eksamen og oppgave generell er tilgjengelig på nynorsk. Både eksamen og oppgave skal velges etter hvilken kultur som er mest aktuell for brukeren.

Det gis tilbud om muntlig eksamen for personer med spesielle behov. Eksamen kan da avholdes etter avtale, f.eks. med landbruksforvaltningen i kommunen.

Alle som deltar på autorisasjonskurs og består eksamen får et kursbevis. Eksamenskandidatene har en klagefrist på 3 uker etter at resultatet fra eksamen foreligger.

Autorisasjonsbevis

For å få et autorisasjonsbevis etter bestått eksamen må landbruksforvaltningen i kommunen/fylkesmannens landbruksavdeling kontaktes. De vurderer hvem som er berettiget autorisasjon .

Les også Hvem kan få autorisajon for bruk av plantevernmidler? 

Mattilsynets hovedkontor organiserer utsendelsen av autorisasjonsbevisene. Personer som ikke fyller kravene (f.eks. skoleelever), skal ha kursbevis som skrives ut fra autorisasjonsdatabasen av Fylkesmannens landbruksavdeling eller landbruksforvaltningen i kommunen.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Spørsmål og svarPublikasjoner

Spørsmål og svar