Faktaartikkel

Autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler

Publisert 31.10.2012     Sist endret 01.02.2021

Kurset for de som skal ha autorisasjonsbevis for første gang består av et teoretisk kurs, en obligatorisk praksisdag og eksamen. For de som skal fornye autorisasjonsbeviset består kurset av et obligatorisk teorikurs samt en avsluttende oppgave.

Kurs

Gjennomføring av teoridelen for førstegangskurset kan gjøres som intensivkurs med lærer eller som studiering med lærer. For fornyingskurset gjennomføres teorikurset enten som kurs med lærer eller studiering med lærer deler av tiden eller som nettbasert kurs.

Mattilsynet er ansvarlig for det nettbaserte kurset mens statsforvalterens landbruksavdeling i hvert enkelt fylke har det overordnende ansvaret for at det blir gitt tilbud om klasseromskurs. Ytterligere informasjon om innholdet i autorisasjonskurset i regi av statsforvalteren kan lastes ned under publikasjoner.

Eksamen / oppgave (for klasseomskurs)

Både eksamen, for de som skal ha autorisasjonsbevis for første gang , og den avsluttende oppgaven, for de som skal fornye beviset, er en skriftlig prøve på 1 time. På eksamen er kalkulator eneste tillatte hjelpemiddel, mens ved løsning av oppgaven er det lov å bruke kalkulator, alt kursmateriell samt egne notater. Eksamen avholdes i forbindelse med obligatorisk praksisdag (for de som skal ha autorisasjonsbevis for første gang) eller arrangeres en separat dag.

Eksamens- og oppgavesettene består av flere deloppgaver som skal svares på ved avkryssing, et ord/utrykk eller med beregning. Sammen med eksamens- og oppgavesettene ligger en etikett som skal brukes til å besvare en del av spørsmålene. Det er laget eksamenssett tilpasset sprøyting i korn, fôrvekster og grøntanlegg. Ved sprøyting i øvrige kulturer brukes et eksamenssett med generelle oppgaver.

Det gis tilbud om utvidet eksamenstid eller muntlig eksamen for personer med spesielle behov. Muntlig eksamen kan da avholdes etter avtale, f.eks. med landbruksforvaltningen i kommunen.

Alle som deltar på autorisasjonskurs og består eksamen får et kursbevis. Eksamenskandidatene har en klagefrist på 3 uker etter at resultatet fra eksamen foreligger.

Autorisasjonsbevis

For å få et autorisasjonsbevis etter bestått eksamen må landbruksforvaltningen i kommunen/statsforvalterens landbruksavdeling kontaktes. De vurderer hvem som er berettiget autorisasjon .

Les også Hvem kan få autorisasjon for bruk av plantevernmidler? 

Mattilsynets hovedkontor organiserer utsendelsen av autorisasjonsbevisene. Det tar 4 - 5 uker fra bestilling av autorisasjonsbevis til utsending av bevis fra trykkeriet. Landbrukskontoret kan skrive ut midlertidig autorisasjon dersom snarlig behov for autorisasjonsbevis. Personer som ikke fyller kravene (f.eks. skoleelever), skal ha kursbevis som skrives ut fra autorisasjonsdatabasen av statsforvalterens landbruksavdeling eller landbruksforvaltningen i kommunen.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Spørsmål og svar

Les merPublikasjoner

Spørsmål og svar

Les mer