Nye regler for gnagerbekjempelse på landbrukseiendom

Publisert 04.12.2017     Sist endret 04.12.2017

Skadedyrmidler til bekjempelse av rotter og mus er biocider, og i godkjenningen av biocidprodukter skilles det mellom produkter til private brukere og midler til profesjonelle brukere. I dag innebærer det at en må ha godkjent skadedyrsertifikat for å kunne kjøpe midler for rottebekjempelse og produkter for bekjempelse av større museproblemer. Forskrift om skadedyrbekjempelse er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, og inneholder bestemmelser om hvem som kan drive skadedyrbekjempelse.

Produktkontrolloven § 4 bokstav a gir hjemmel til å fatte vedtak om krav til kvalifikasjoner for de som skal bruke muse- og rottemidler. Landbruks- og matdepartementet (LMD) er delegert myndighet til å gi nødvendig forskrift etter produktkontrolloven § 4 bokstav a.

LMD har bedt Mattilsynet utarbeide utkast til forskrift om kurs og godkjenning av bønder som vil bruke muse- og rottemidler på egen gård. Forskriften skal hjemles i produktkontrolloven § 4 bokstav a. LMD har videre bedt Mattilsynet legge til grunn at produsentene skal ha autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler og dermed allerede har grunnleggende kunnskap blant annet om håndtering av kjemikalier og risiko knyttet til bruk av kjemikalier.

Det har vært en avklaring mellom Miljødirektoratet og Mattilsynet om at noen gnagermidler er plantevernmidler. Mattilsynet mener det er behov for å vurdere om dagens autorisasjonsordning  gir tilstrekkelig kunnskap om  bruke av alle typer gnagermidler som kan være plantevernmidler. Siden dette tematisk har fellestrekk med oppdraget fra LMD har Mattilsynet vurdert at det er en fordel å arbeide med disse problemstillingene samtidig.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

 

Tidslinje for dette arbeidet:

Arbeid med høringsdokumenter

Mattilsynet har utarbeidet utkast til høringsdokumenter og er i dialog med LMD om disse.

 01.11.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torhild T. Compaore, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 39