Nye regler for gnagerbekjempelse på landbrukseiendom

Publisert 04.12.2017     Sist endret 21.08.2018

Skadedyrmidler til bekjempelse av rotter og mus er biocider, og i godkjenningen av biocidprodukter skilles det mellom produkter til private brukere og midler til profesjonelle brukere. I dag innebærer det at en må ha godkjent skadedyrsertifikat for å kunne kjøpe midler for rottebekjempelse og produkter for bekjempelse av større museproblemer. Forskrift om skadedyrbekjempelse er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, og inneholder bestemmelser om hvem som kan drive skadedyrbekjempelse.

Produktkontrolloven § 4 bokstav a gir hjemmel til å fatte vedtak om krav til kvalifikasjoner for de som skal bruke muse- og rottemidler. Landbruks- og matdepartementet (LMD) er delegert myndighet til å gi nødvendig forskrift etter produktkontrolloven § 4 bokstav a.

LMD har bedt Mattilsynet utarbeide utkast til forskrift om kurs og godkjenning av bønder som vil bruke muse- og rottemidler på egen gård. Forskriften skal hjemles i produktkontrolloven § 4 bokstav a. LMD har videre bedt Mattilsynet legge til grunn at produsentene skal ha autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler og dermed allerede har grunnleggende kunnskap blant annet om håndtering av kjemikalier og risiko knyttet til bruk av kjemikalier.

Dersom endringen blir vedtatt vil det være behov for lærere på tilleggskurset i gnagerbekjempelse. Dette vil være relevant for eksempel for de som i dag underviser på autorisasjonskurset for kjøp og bruk av plantevernmidler. Vi vil derfor informere om at de som har interesse av å delta på en dags kursholderkurs kan sende e-post til autorisasjonskurs@mattilsynet.no for å melde sin interesse.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

 

Tidslinje for dette arbeidet:

Arbeid med høringsdokumenter

Mattilsynet har utarbeidet utkast til høringsdokumenter og er i dialog med LMD om disse.

 01.11.2017
Høring

Høringen inneholder forslag om en utvidelse av autorisasjonsordningen for kjøp og bruk av plantevernmidler, slik at et tilleggskurs i gnagerbekjempelse skal gi eiere av landbrukseiendommer mulighet til å kjøpe og bruke enkelte gnagermidler som i dag er forbeholdt godkjente skadedyrbekjempere.

Lærere på autorisasjonsordningen for kjøp og bruk av plantevernmidler og andre som ønsker å delta på kursholderkurs kan sende e-post til autorisasjonskurs@mattilsynet.no for å melde sin interesse.

 

Høringsfrist 20.07.2018
Oversendelse for fastsettelse

Høringssammenstilling er oversendt HOD og LMD.

 

 15.08.2018
Invitasjon til kurs for kursholdere

Det er satt opp kurs for kursholdere 20. september 2018 ved Gardermoen og 25. september 2018 ved Værnes. Det tas forbehold om at endringene blir fastsatt.

 

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torhild T. Compaore, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 39