Endring i forskrift om plantevernmidler – godkjenning av og øvrige endringer for aktive stoffer i plantevernmidler

Publisert 22.06.2017     Sist endret 05.10.2017

Listen over godkjente aktive stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011 blir oppdatert fortløpende. Endringene blir vedtatt som endringsforordninger, dette gjelder både søknader om nye stoffer og revurderinger av tidligere godkjente stoffer. I de tilfellene EU vedtar avslag på søknad om godkjenning av et aktivt stoff som ikke er på listen i forordning (EU) nr. 540/2011, blir disse vedtakene også fastsatt som egne forordninger.

Det er slike forordninger som blant annet gjelder godkjenning av aktive stoffer som nå blir sendt på høring. Forordningene gjelder både nye stoffer, og stoffer som alt er på listen og som er revurderte. Det er og forordninger om forlenging av godkjenningsperiode for enkelte stoffer inkludert i høringen, videre forordninger som gjelder tilbaketrekking eller avslag på godkjenning. I tillegg er det en forordning som endrer vilkårene for hva som kan godkjennes som såkalt lav-risiko aktivt stoff.

Forrige endringsforskrift til plantevernmiddelforskriften, som ble utarbeidet på bakgrunn av tilsvarende endringer i EUs regelverk for plantevernmidler, ble fastsatt 20. mars 2017.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 03.08.2017
Endringsforskrift fastsatt

Mattilsynet mottok fire høringsuttalelser. Ingen av disse hadde merknader til endringsforslaget.

Mattilsynet fastsatte den 25. september en endringsforskrift som gjennomførte i norsk rett 12 av de forordningene som var inkludert i denne høringen. De resterende tre forordningene fra høringsrunden vil bli tilsvarende gjennomført på et senere tidspunkt.

 05.10.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torstein Skjolden, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon planter, tlf. 22 77 91 37