Si din mening om regelverket for plantevernmidler

Publisert 04.12.2017     Sist endret 04.12.2017

Plantevernmidler er et tema som engasjerer og opptar mange. Nå har alle som har en mening om hvordan plantevernmidler forvaltes muligheten til å delta i en spørreundersøkelse fra Europakommisjonen. Både privatpersoner, bransje og interessegrupper kan delta.

EU-regelverket for godkjenning og bruk av plantevernmidler samt EU-regelverket for rester av plantevernmidler i mat skal evalueres av Europakommisjonen. Begge disse EU-regelverkene er implementert i Norge, i henholdsvis Forskrift om plantevernmidler og i Forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer i næringsmidler og fôrvarer. Målet med spørreundersøkelsen er å samle inn informasjon om hva befolkningen anser som regelverkenes styrker og svakheter, samt hvor god beskyttelse av helse og miljø man mener disse regelverkene gir.

Det er én spørreundersøkelse for privatpersoner med svarfrist 12. februar 2018 og én for bransje- og interessegrupper med svarfrist 31. desember 2017. Kommisjonen har også opprettet en nettside med informasjon om den pågående evalueringen av disse regelverkene.

Fant du det du lette etter?