EU forbyr bruk av tallowaminer (POEA) i glyfosatpreparater


Publisert 12.07.2016 | Sist endret 14.07.2016

Bruk av POE-tallowamin i glyfosatpreparater forbys. Salg tillates ut 2016, bruk ut 2017.

Lukk

Fakta om EUs endrede godkjenningsbetingelser for glyfosat:

• Formuleringsstoffet POE-tallowamin forbys i glyfosatholdige plantevernmidler.

• Medlemslandene skal ta særlig hensyn til risiko ved bruk at glyfosat på offentlige arealer

• Medlemslandene skal ta særlig hensyn til at bruk av glyfosat før høsting (modning av korn) skjer i tråd med god agronomisk praksis.

Fakta om tallowaminer:

• Tallowaminer, eller «talg»-aminer er en kjemisk forbindelse som består av fettkjeder som er koblet til et nitrogenatom og utgjør et «fett»-amin.

• «POE»-tallowaminer står for «polyetoksilerte»-tallowaminer som er en kjemisk modifisert variant av et «fett»-amin, og har vært brukt som et hjelpestoff i glyfosatpreparater fordi det er antatt å forbedre effekten av plantevernmidlet.

Egenskapene til tallowaminer er vurdert av EUs kjemikaliebyrå (ECHA)

Mandag 11. juli besluttet EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr at formuleringsstoffet POE-tallowamin ikke lenger skal brukes i glyfosatpreparater. De ble også enige om at medlemslandene gis mulighet til å innføre restriksjoner for bruk av glyfosat på offentlige arealer og på sprøyting før høsting.

Status i Norge

EUs regelverk på plantevernmidler inngår i det norske regelverket for plantevernmidler gjennom EØS-avtalen. Mattilsynet vil følge opp EU-kommisjonens beslutning. Plantvernmidler som inneholder POE-tallowamin vil være tillatt å selge ut 2016, og tillatt for bruk ut 2017

I Norge er bruk av glyfosat til sprøyting før høsting bare godkjent for bygg, og det har unntaksvis vært tillatt for havre. På barns lekearealer er all bruk av plantevernmidler forbudt, inkludert glyfosat.

 

Kontaktinformasjon

Tor Erik Jørgensen, avdelingssjef, Avdeling for nasjonale godkjenninger, Region Stor-Oslo,  tlf. 22 77 91 26.

Fant du det du lette etter?