Veiledere

Publisert 01.06.2012     Sist endret 07.09.2023

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder om tiltak som gir avdriftsreduksjon ved bruk av plantevernmidler 11.05.2020 PDF
Veileder om vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann - Versjon 1.1 11.05.2020 PDF

Regelverk og veiledning