Regelverksprosess

Endring i forskrift om plantevernmidler – om aktive stoffer til bruk i plantevernmidler

Publisert 19.06.2018     Sist endret 19.06.2018

Listen over godkjente aktive stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011 blir oppdatert fortløpende. Endringene blir vedtatt som endringsforordninger, dette gjelder både søknader om nye stoffer og revurderinger av tidligere godkjente stoffer. I de tilfellene EU vedtar avslag på søknad om godkjenning av et aktivt stoff som ikke er på listen i forordning (EU) nr. 540/2011, blir disse vedtakene også fastsatt som egne forordninger.

Det er i hovedsak slike forordninger som gjelder avgjørelser om aktive stoffer, som nå blir sendt på høring. Forordningene gjelder både godkjenning av nye stoffer, inklusive et basisstoff, og stoffer som alt er på listen og som nå er blitt revurdert og har fått fornyet godkjenning. Høringen omfatter dessuten forordninger som gjelder forlengelse av godkjenningsperiode for en del stoffer, forordninger som endrer vilkår for tidligere godkjente stoffer, en forordning som gjelder tilbaketrekking av tidligere godkjent stoff og en forordning om avslag på godkjenning av nytt aktivt stoff.

Videre omfatter høringen også tre andre forordninger om henholdsvis kriterier for vurdering av hormonforstyrrende egenskaper hos aktive stoffer, oppgavefordeling mellom medlemslandene ved vurdering av regodkjenninger og rettelse i forordning om prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler.

Forrige endringsforskrift til plantevernmiddelforskriften, som ble utarbeidet på bakgrunn av tilsvarende endringer i EUs regelverk for plantevernmidler, ble fastsatt 1. juni 2018.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist 31.07.2018
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Økologisk Norge 20.07.2018
Arbeidstilsynet 13.07.2018
NNN 25.06.2018
Felleskjøpet Agri 19.06.2018

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torstein Skjolden, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon planter, tlf. 22 77 91 37