Handlingsplan for redusert avhengighet og risiko ved bruk av plantevernmidler (2016 - 2020)

Publisert 19.08.2015     Sist endret 04.05.2016

1. juni 2015 trådte en ny forskrift om plantevernmidler i kraft i Norge. Forskriften gjennomfører EØS-regelverk på plantevernmiddelområdet. Dette gjelder regelverk om godkjenning av plantevernmidler og direktiv 2009/128/EU om bærekraftig bruk av plantevernmidler. Direktivet stiller krav om nasjonal handlingsplan og gir enkelte føringer for innholdet. De fleste tiltak som direktivet stiller krav om er alt på plass i Norge, men noe må utvikles for å oppfylle direktivets krav.

En arbeidsgruppe med representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbruksdirektoratet, Mattilsynet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet har i samarbeid laget forslag til ny handlingsplan: Handlingsplan for redusert avhengighet og risiko ved bruk av plantevernmidler (2016-2020).  Mattilsynet har vært sekretær for arbeidsgruppen.

Forslaget til handlingsplan vil sendes på høring før det vedtas.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

På vegne av Landbruks- og matdepartementet sender Mattilsynet utkastet til ny handlingsplan på høring.

 

Høringsfrist 30.09.2015

Last ned saksdokumentasjon

Se innspillene (12)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (12)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges bondelag 01.10.2015
Jernbaneverket, seksjon sikkerhet og miljø 01.10.2015
NIBIO 30.09.2015
Felleskjøpet Agri SA 30.09.2015
Norsk Landbruksrådgiving 30.09.2015
Norges Birøkterlag 29.09.2015
Gartnerhallen SA 29.09.2015
Fylkesmannen i Hordaland 28.09.2015
Geir Ole Sætremyr 26.09.2015
Norsk Gartnerforbund 30.09.2015
Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet NMBU IMT 23.09.2015
Fylkesmannen i Telemark 16.09.2015

Handlingsplan vedtatt

Ny handlingsplan ble vedtatt av Landbruks- og matdepartementet.
 

Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2016 – 2020) (LMD) 

 22.04.2016
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torhild T. Compaore, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 39