Mattilsynet trekker godkjenning for plantevernmiddel som fryktes å ha sammenheng med biedød


Publisert 15.03.2013 | Sist endret 19.03.2013
  • Bilde av etikken på plantevernmiddelet

    Bilde 1 av 2 | Dette produktet er ikke lenger godkjent

  • En bie  på en blomst

    Bilde 2 av 2 | Mattilsynet har trukket tilbake godkjenningen på et plantevernmiddel for å beskytte bier Foto: Norges Birøkterlag

Ny kunnskap om visse plantevernmidlers effekt på bier gjør at Mattilsynet har valgt å trekke tilbake godkjenningen for beisemidlet Chinook FS 200 som inneholder imidakloprid.

I løpet av de siste årene har store mengder honningbier dødd, og plantevernmidler er lansert som en av flere mulige årsaker. Av plantevernmidlene er det i første rekke gruppen neonikotinoider som i den siste tiden har blitt koblet til biedød. Dette er en gruppe kjemiske stoffer som påvirker insektenes nervesystem og som er ekstremt giftige for bier. Neonikotinoider er systemiske midler, hvilket innebærer at stoffet transporteres gjennom planten og ut til pollen og nektar. 

Imidakloprid brukes i hovedsak til å forebygge skader i oljevekster forårsaket av jordlopper og bladlus gjennom at såfrøet beises, dvs. at stoffet påføres frøene. Spesielt jordloppe er en brysom skadegjører som opptrer tilnærmet årlig, og som må bekjempes på annen måte dersom såfrøet ikke er beiset.

European Food Safety Authority (EFSA) har på oppdrag fra EU-kommisjonen gjort en vurdering av bruken av de tre giftigste neonikotinoidene som benyttes som beisemidler. Rapporten forelå i januar og konkluderer med høy akutt risiko for bier ved bruk av slike midler i vekster som er attraktive for bier.

Mattilsynet har også fått gjennomført et prosjekt her i landet som bekrefter at imidakloprid var påvisbart i pollen og nektar hos oljevekster,

- Fordi oljevekster er trekkplante for bier, ønsker vi ikke å tillate at neonikotinoider brukes i denne kulturen, sier seniorrådgiver i Mattilsynet, Marit Randall. - Etter en samlet vurdering har vi derfor valgt å trekke tilbake godkjenningen for preparatet Chinook FS 200.

- Dermed er det heller ikke tillatt å importere raps- og rybsfrø som er beiset med imidakloprid, tilføyer hun og opplyser at vedtaket har virkning fra 1.1.2014.

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Marit Randall, seksjon nasjonale godkjenninger, tlf. 64 94 43 63
Seksjonssjef Tor Erik Jørgensen, seksjon nasjonale godkjenninger, tlf. 64 94 43 93

Fant du det du lette etter?