Endring av såvareforskriften - nytt vitenskapelig navn på hybridraigras

Publisert 19.09.2017     Sist endret 29.09.2017

Bakgrunnen for endringsforskriften er gjennomføring av en EU-rettsakt i norsk rett:

  • Direktiv (EU)2016/2109 endrer det vitenskapelige navnet på hybridraigras fra Lolium x boucheanum Kunth til Lolium x hybridum Hausskn.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

 

Tidslinje for dette arbeidet:

Klarering i Landbruks- og matdepartementet (LMD) før høring

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift og høringsbrev til LMD for klarering før høring.

Dato: 14.09.2017
Høring

Mattilsynet sender utkast til endring av forskrift om såvarer på høring. Alle kan sende inn høringssvar, også dere som ikke står på høringslista.

 

Høringsfrist: 10.11.2017
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torgun Johnsen, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 38