Regelverksprosess

Endring i forskrift om settepoteter – regulering av Dickeya spp., nye testkrav for bakteriesykdommer, reduserte avstandskrav mv.

Publisert 08.05.2018     Sist endret 08.05.2018

Bakgrunnen for endringsforslaget er behovet for å forskriftsfeste tiltak for i størst mulig grad å hindre at bakteriesjukdommer innenfor slektene Dickeya spp. og Pectobacterium spp. kommer inn i norsk potetproduksjon.

Det blir samtidig foreslått visse endringer av krav til testing for både virus og ringråte, både med hensyn til hvilket settepotetmateriale som skal testes og hvordan testingen skal foregå.

Forslaget innebærer videre en mindre justering av et avstandskrav mellom ulike felter, og i tillegg noen språklige og layoutmessige endringer

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til endringsforskrift sendes på høring

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift og høringsbrev på høring etter at det har vært til Landbruks- og matdepartementet for klarering før høring. 

Høringsfrist 19.06.2018
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Settepotetdyrkernes Landslag 19.06.2018
Norsk Gartnerforbund 19.06.2018
Bama Gruppen AS 19.06.2018
Strand UInikorn 19.06.2018
Fagforum Potet 15.06.2018
Norgro AS 30.05.2018

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torstein Skjolden, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon planter, tlf. 22 77 91 37