Godkjente produkter og virksomheter

Godkjente kjemiske og mikrobiologiske preparater
Godkjente nytteorganismer
Preparater godkjent til bruk i økologisk landbruk
Preparater som har mistet sin godkjenning og er i en avviklingsperiode
Generelle dispensasjoner
Preparater med gammel etikett som er tillatt solgt og brukt i en avviklingsperiode
Godkjente hobbypreprater
Utvidelse for bruksområde av mindre betydning
Preparater godkjent for bruk på off-label